Stoltz 2" V Bow Stop V-2

Stoltz Industries

Regular price $10.00

V bow stop, fits 2 inch bracket, 1/2 inch hole.